Eksamensangst, række hånd op o.l.

Hypnose afhjælper eksamensangst

Hypnose og mentaltræning er utrolig effektiv til behandling af eksamensangst og til stress i eksamensperioden. OBS: Akut hjælp til eksamensangst for børn under 18 kan som undtagelse købes en session ad gangen.

 

 

I læseferien

Mange studerende har en følelse af stress i kroppen i hele deres eksamensperiode. Dette er ikke kun ubehageligt, det er også uhensigtsmæssigt, da en hjerne i stress ikke kan lagre informationerne optimalt i hukommelsen. Hypnose hjælper dig med at reducere stress og eksamensangst. Du skaber gode studievaner og hukommelsesstrategier.

 

Stress og negative tanker

Mange har det problem, at de bekymrer sig og stresser sig selv i skrive- og læseprocessen. Negative tanker og stress får overtaget og hindrer den studerende i at arbejde optimalt. Din følelsesmæssige egentilstand kan ændres med hypnose og mentaltræningsteknikker. Når du er i en god egentilstand af tryghed, selvtillid og gå på mod, kan du meget bedre skrive en god eksamensopgave. Med en god egentilstand kan du levere varen til din eksamen.

De færreste ved dog, hvordan de skal komme ud af den negative spiral af stressfyldte tanker. Når først de negative tanker kører, så er det for mange en umulighed at skifte frekvens og finde tilliden og de positive tanker frem. Hypnosen får dig til at skifte frekvens. Den får dig til at tænke positive tanker. Hypnose får dig til at nyde læreprocessen og have tillid til, at alt flasker sig, sådan som det skal.

 

Under mundtlig eksamen

Eksamensangst kan gøre, at ”klappen går ned”. Når klappen går ned, er det, fordi kroppen går i alarmberedskab. Når vi er i alarmberedskab, kan der ske det, at en stor del af hjernen “lukker ned”, så vi kun bruger kamp- og flugtinstinktet i den inderste del af urtidshjernen. Dvs. at den del af hjernen, der skal hente materiale i hukommelsen, reflektere og fremlægge det, slukker. Det går som regel over i løbet af få sekunder, men det er ofte medvirkende til, at den studerende mister selvtilliden.

 

Hypnose og mentaltræning giver ro og selvtillid

Med hypnose og mentaltræning skaber vi den indre ro og selvtillid, som du har brug for i din læseferie og under din eksamen. Du får redskaber, så du kan få det optimale ud af læseferien og efterfølgende gå ind til eksamensbordet med vinderattitude og udstråle, at du har fod på det. Med den følelse i kroppen kan du huske, hvad du har lært og formidle det på en god måde.

Giv dig selv en hypnose, der kan ændre dit liv og din fremtid. Ring allerede i dag, og lad os få en snak om dine behov.

Jeg anbefaler, at du kommer første gang, lige før læseferien går i gang, og sidste gang lige før du skal til eksamen, men uanset hvor lang tid, der er til din eksamen, er der hjælp at hente.

 

Gratis hjælp for VIP-medlemmer

På siden Gratis mp3-hypnose kan du allerede i dag hente en gratis lydfil, som du kan bruge til at få indre ro og tro på dig selv. Lydfilen skaber en god følelse her og nu, så du er klar til at koncentrere dig om at læse op til eksamen, skrive din eksamensopgave med tillid til processen eller er klar til at gå til eksamen senere i dag.

Lydfilen giver dig et indtryk af, hvad du kan forvente dig af hypnose og mentaltræning. Den hjælper dig her og nu, men de fleste skal også have individuel hypnoseterapi for at fjerne selve årsagen til eksamensangsten.

Eksamenstiden er en travl periode, så ring og bestil dine tider allerede i dag.

Dine karakterer skaber fundamentet for, at du kan opnå mange af dine drømme senere i livet, og derfor er en god karakter ikke kun noget, der skaber glæde her og nu. En god karakter åbner døre og skaber et godt fundament for at få nå dine drømme og mål.

Her fortæller jeg om hypnose og eksamensangst:

 

 

Børn der ikke tør markere i timerne eller fremlægge

Hypnose hjælper børn, der ikke tør fremlægge i skolen.

Når et barn ikke tør fremlægge eller række hånden op, er det ofte, fordi det har haft en dårlig oplevelse tidligere og nu helt ubevidst forventer, at det også vil gå dårligt i andre lignende situationer.

Barnets selvtillid begynder at tage skade, og barnet lærer meget mindre, end det kunne have gjort, hvis det følte sig godt tilpas og var aktivt deltagende.

Jeg arbejder utrolig meget med børn og unge med disse problemer og har ekstremt gode resultater med at løse denne problematik.

Hvis dit barn har svært ved at fremlægge på klassen, eller hvis det får hjertebanken og stivner, når det bliver spurgt eller skal række hånden op, så ring og få en gratis snak om, hvordan jeg kan hjælpe.

Læs mere om, hvad der sker i hjernen og kroppen, når du får angst, og klappen går ned HER.

 

Et typisk forløb på 3-5 gange

Her kan du se en beskrivelse af et typisk forløb, som strækker sig over 3-5 gange.

Hjælp til angst for at række hånden op, angst for eksamen og angst for fremlæggelser er en af mine største nicher, og jeg har haft rigtig mange børn og unge igennem min klinik med sådanne problemer.

Man skal regne med et individuelt forløb på 3-5 gange af knap 2 timer pr. gang. De fleste er hjulpet på 3-4 gange, men der er selvfølgelig også nogen, som kommer et par gange mere. Antallet af gange afhænger af problemets karakter og årsag. Hvis du kun har råd eller tid til en enkelt gang inden eksamen, kan du typisk også få meget glæde af en enkelt gang. Men jeg anbefaler til hver en tid hele pakken.

Hypnose er stadig i manges bevidsthed noget alternativt hokus pokus, men i dag er hypnose en anerkendt psykologisk teknik, som ifølge forskningen virker SÆRDELES godt til at fjerne angst. Det handler om at få de bedste ressourcer frem i det enkelte menneske og om at få kroppen til at reagere med tryghed, selvtillid og indre ro under en eksamen. Med panik i kroppen kan man nemlig ikke huske det, man har lært.

Et forløb tilrettelægges individuelt, men sådan ser det typiske forløb ud:

Der aftales 3-5 sessioner med 3-10 dages mellemrum. Bestil i god tid, da jeg ofte har lidt ventetid.

 

1. gang hypnose

Samtale i ca. 80 minutter om problemet og dets årsager. Jeg fortæller en del om hypnose, om mentaltræning og om de mekanismer, der får kroppen til at reagere med angst og alarmbredskab. Hvad sker der i hjernen, når kroppen går i alarmberedskab? Hvorfor klappen går ned, og hvordan vi undgår, at det sker? Hvordan kan man tilrettelægge sit studie og sin læseferie?

Hypnose i ca. 40 minutter som typisk optages på en lydfil, som tages med hjem og helst lyttes til dagligt indtil næste gang.

Hypnosen skaber positive følelser og forventninger om, at eksamen går godt. En del fortæller, at de er mere trygge allerede efter første gang, og det er da også muligt at nøjes med en gang, hvis man kommer akut lige op til eksamen.

 

2. gang hypnose

Coachende samtale i ca. 30 minutter om hvilken egentilstand (feks. selvtillid, ro og glæde) du ønsker at kunne opnå under eksamen, til fremlæggelser o.l.

Vi laver øvelser sammen. Du lærer konkrete redskaber til at skabe en god egentilstand, når der er brug for den. Det foregår via mentale øvelser og visualisering. Der optages en 4 minutters lydfil, som skal lyttes dagligt i nogle uger.

Bagefter indspilles en kort hypnoselydfil på omkring 15-30 minutter. En lydfil, som aktiverer den gode egentilstand via visualisering og ankring, som er en NLP-visualiseringsteknik, hvor man husker gode oplevelser med selvtillid og tryghed, og hvor man forestiller sig, at man kan hente denne tilstand frem og bruge den i fremtiden.

Den lange lydfil skal bruges hver dag i 1-2 uger, og det samme gælder den korte lydfil. Du kan også kombinere de to nye lydfiler med den fil, du fik den første gang, så du kun lytter til de to nye lydfiler hver anden dag.

 

3. gang hypnose

Samtale i ca. 40 minutter som kredser sig endnu nærmere ind på årsagen til dit problem. Hvornår problemet startede, om du f.eks. er bange for at sige noget, fordi du har en dårlig oplevelse i rygsækken.

Hypnose i 90 minutter som har til formål at fjerne årsagen til dit problem. Du får omfortolket eksamen til at være noget, som kroppen skal reagere på med ro og tryghed.

Denne hypnose er meget interaktiv, og derfor optages den sjældent. Denne hypnose skaber typisk særdeles store forandringer. Hvis denne hypnose er vellykket, er problemet væk bagefter.

Mellem hver gang, og særligt imellem 3. og 4. gang, handler det om at samle erfaringer og succesoplevelser fra det virkelige liv.

 

4. gang hypnose

Statussamtale i ca. 60 minutter. Hvordan er det bedre og anderledes med de problemer, som du har haft. Næsten alle mine kunder er på dette tidspunkt begyndt at være mere trygge og afbalancerede i skolen. De kan fortælle om gode oplevelser fra hverdagen, hvor det var meget nemmere at fremlægge osv.

Vi snakker om, hvor der måske er brug for at tilføre yderligere forandring. Hvis man skulle skrue lidt på en knap, hvad skulle det så være?

Måske arbejdes der videre med årsagerne til problemerne, men sandsynligvis planlægges den afsluttende hypnose.

45 minutters hypnose som typisk bliver optaget.

Det er ikke strengt nødvendigt, at du lytter dine lydfiler hver dag, de fleste opnår gode resultater alligevel. Men det er klart at anbefale, at du tager dig tiden til det.