Fødselshypnose og Lamaze

Fødselsforberedelse.
Fødselshypnose har været populært i udlandet igennem mange år og er først de seneste år blevet taget op i Danmark, hvor man på Skejby Sygehus i Århus har taget det ind i det offentlige tilbud.

Lær disse effektive teknikker, der ifølge anerkendte undersøgelser fra bl.a. Australien, forkorter fødslen med 1/3 og nedsætter forbruget af smertestillende med 50%.

Lær det i kombination med Lamazemetoden, som indeholder alle de gode vejrtræknings- og presseteknikker.

Du kan læse mere om mit arbejde med fødselshypnose på min hjemmeside www.fødselsforberedelse.dk, og du kan downloade kurset i min webshop.

Hypnose er ifølge den nyeste forskning særdeles effektivt ved smerte og ved angst. Se dette foredrag med en kendt psykolog som fremlægger sin forskning i hypnose, angst og smerte.

Hypnose er særdeles effektivt ved smerte og angst.

Se de sidste par minutter af foredraget, hvor resultaterne fremlægges.

 

Lamazemetoden – den smertefri fødsel

Lamazemetoden – den smertefri fødsel, er en gammel gennemprøvet metode. Du kan læse om den i bogen, “Fødsel uden smerte”, som du kan låne på biblioteket.

Desværre er den danske version en gammel og tung bog at komme igennem, og bogen er ikke så god som arbejdsbog i sig selv. Jeg har derfor skrevet et sammendrag af bogen og udviklet nogle træningslydfiler. I Lamaze er den mentale indstilling vigtig. Men selvom bogen pointerer vigtigheden af tryghed, har den ingen konkrete værktøjer til at opnå tryghed. Derfor kombinerer jeg metoder fra mentaltræning, NLP og fødselshypnose med teorien fra bogen.

Læs om mit arbejde med undervisning i Lamaze på www.LamazeMetoden.dk