Hvad er angst?

I det følgende vil jeg beskrive de mekanismer der sker i underbevidstheden når et menneske bliver usikker eller angst. Det er den samme mekanisme der er i spil under de fleste former for angst og fobier. I princippet er det også det samme der sker når et menneske får posttraumatisk stress. Ved post traumatisk stress er symptomerne dog mere voldsomme og permanente. Angst er en stresstilstand i kroppen.

I det øjeblik vi oplever noget dårligt, skaber vores underbevidsthed nogle overbevisninger om at det er svært, ubehageligt og farligt. Og samtidig skabes der nogle generaliseringer om at det også vil gå dårligt næste gang i en lignende situation. Dvs. det ubevidste sind siger f.eks.: ” Eksamen/ fremlæggelse er farligt og ubehageligt og derfor er det i fremtiden hensigtsmæssigt at undgå eksamen. Kroppens instinkter fortæller dig, at du skal gå i alarmberedskab, når der sker noget for dig, der er kategoriseret som farligt.

Det ubevidste sind kan kategorisere en hvilken som helst ydre omstændighed eller begivenhed som “farlig og ubehagelig”. Nogle gange tager det ubevidste sind fejl, og kommer til at og kategorisere noget harmløst, som værende farligt. Det er for eksempel ofte tilfældet ved panikangst hvor nogle mennesker får angstanfald i øjensyneligt ufarlige situationer.

Lad og tage eksemplet med eksamensangst: Næste gang barnet skal fremlægge til eksamen, så henter det ubevidste sind de følelser og den adfærd frem som det det tror hjælper og beskytter mest muligt. Dvs. det ubevidste sind siger: ” Eksamen/ fremlæggelse = Angst og alarmberedskab”

Når et menneske går i alarmberedskab, sker der noget i hjernen som får klappen til at gå ned. Den tænkende reflekterende del, og den del af hjernen der genkalder det vi har lært, slukker og hjernen koncentrerer sig om at kæmpe eller flygte.

Og så har vi problemet. Et usikkert menneske der ikke kan, og ikke tør. Klappen går ned.

For hver gang personen bliver bekræftet i at kroppen går i alarmberedskab og vedkommende IKKE KAN noget, lagres der blot endnu flere beviser på, at det er farligt. Problemet vokser og “gror mere og mere fast.”

Angst kædes efterhånden helt automatisk sammen med nogle ydre omstændigheder. Det betyder at angsten kan komme som en slags automatisk reaktion og refleks. Ofte uden varsel og til stort ubehag for den angst ramte. De fleste menesker prøver at opleve et angstanfald i deres liv og jeg hører ofte at folk tror de er syge og skal dø fordi hjertet hamrer og de får det dårligt. Nogle udvikler angst for den kropslige fornemmelse der følger med angst og alarmberedskab.Det er ofte det der kendetegner en panikangst.

Når det ubevidste sind har foretaget en sådan ubevidst sammenkædning mellem ydre omstændigheder og en indre tilstand af angst og alarmberedskab hjælper det sjældent at sige til sig selv at angsten er ubegrundet og ulogisk. Det eneste der hjælper er at gå ind i underbevidstheden og ændre den automatiske sammenkobling der er sket mellem den ydre omstændighed og angsten.

Hypnose fjerner angst.

Hypnosen kan bryde de automatiske angst reaktioner og skabe en logisk og hensigtsmæssig reaktion. Ifølge forskningen er hypnose SÆRDELES effektivt ved angst og fobier. Se de sidste minutter af dette foredrag hvor en kendt psykolog fremlægger de nyeste forskningsresultater om hypnose og angst.

I hypnosen fjerner vi de dårlige følelser og overbevisninger som oprindeligt blev installeret. I princippet spoler vi hukommelsesfilmen tilbage og redigerer handlingsforløbet, følelserne, og overbevisningerne.

Med nye positive følelser og overbevisninger som fundament, er det meget lettere at turde prøve igen. Man har nu chancen for at opleve nye eksempler og beviser på at ens nye overbevisning om at det er trygt og at man KAN er rigtig. Imens personen stadig tester sin nye kunnen af, og samler nye beviser ind på at vedkommende KAN, er det vigtigt at have støtte og evt. fortsætte terapien. Det er derfor altid en rigtig god ide at komme til hypnose igen efter man føler at problemet er helt væk. Det er nemlig på dette tidspunkt, at vi virkelig kan forankre den nye selvopfattelse og tryghed, så forandringen “gror fast” og bliver varrig.

Nogle børn og voksne kan have et meget lavt selvværd, og selvtillid, og kan som en del af behandlingen have behov for at få styrket deres selvtillid og selvværd for at give slip på deres angst. Dette kan ofte være tilfældet hvis der er tale om angst i sociale sammenhænge. Hvis der er brug for at opbygge selvværd og selvtillid er der typisk brug for et behandlingsforløb i stil med et forløb hos en psykolog. Men hvis der ikke er problemer med selvværd og selvtillid vil de fleste allerede opleve markante fremskridt efter 1-3 behandlinger med hypnose.