Angst og depression

Du er ikke alene om dine følelser

Mindst hver femte dansker oplever på et eller andet tidspunkt angst, tristhed og depression.
De mentale processer, der forårsager angst og depression kan behandles blidt og ret effektivt med hypno-terapi.

Hypnoterapi er en kombination af almindelig terapi og terapi under hypnose. Almindelig terapi er langvarig og kommer ofte til kort, fordi vi enten har glemt eller fortrængt de ting, der ligger til grund for depression eller angst.

 

Hypnose går ned i underbevidstheden, der rummer alle vore erindringer. Under hypnosen fjerner vi de ubevidste processer, der forårsager dine problemer og henter ressourcer til at komme videre.

Med hypnoterapi kan du opleve helt fantastiske forandringer. Det går meget hurtigere, end du tror.

De fleste kan mærke en glædesfølelse allerede efter første gang.

 

Angst – stress – depression

Angst, stress og depression er udbredte problemer i vores moderne samfund.
Næsten alle mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv en ubegrundet angst i situationer, der ikke umiddelbart er forbundet med nogen fare.
Vi oplever alle stressfyldte perioder og begivenheder, der traumatiserer os i større eller mindre grad. Og ingen af os undgår de nedture, der minder om depression.

 

Hvad sker der, når du får angst?

I mange tilfælde er angst en automatisk mekanisme, der udløses i det ubevidste sind. Derfor kan vi ikke selv styre vores angst og de kropslige fornemmelser, der følger med, når kroppen går i alarmberedskab.

Når vi oplever ubegrundet angst, er det, fordi der sker en fejlfortolkning, hvor vores hjerne opfatter en situation som farlig, selvom den måske er fuldstændig harmløs. Hjernen udløser simpelthen angst som en automatisk reaktion på bestemte begivenheder.

I nogle tilfælde kan vi opleve angst i en sådan grad, at det går ud over vores livskvalitet og mulighed for at udfolde os, og derfor er der mange, der gerne vil have hjælp til at slippe af med deres angst.

 

Der er flere former for angst

Angst for en bestemt ting eller situation kaldes en fobi og kan ofte have oprindelse i en oplevelse, hvor det ubevidste sind har generaliseret og sammenkædet angstfølelsen med bestemte ydre omstændigheder. Når det ubevidste sind oplever denne ydre omstændighed, udløses en automatisk følelse af panikangst og kamp- og flugtmekanisme i kroppen. Læs f.eks. klienthistorien om A, der havde tandlægeskræk.

Social angst er frygt for at blive kritisk vurderet af andre mennesker. Disse mennesker har ofte lavt selvværd. De isolerer sig og har svært ved at møde nye mennesker.

Generaliseret angst er angst, hvor angsten er frit flydende og ikke knyttet til bestemte situationer. Mennesker med denne form for angst har ofte svært ved at kontrollere deres tanker og bekymringer. De har ofte svært ved at sove.
Det moderne liv, vi lever, er meget stresset, og stiller store krav til os som individer. Stress kan udløse angst og omvendt. Angst kan således udløses i særligt belastende perioder, eksamenssituationer og efter traumatiske begivenheder eller svære livsbetingelser.

 

Behandling af angst

Der er i dag gode muligheder for at behandle angst og depression. Forskning peger på, at angst og depression bedst afhjælpes, hvis behandlingen med medicin kombineres med terapi. Desværre er der ikke så mange muligheder for at få denne kombinationsbehandling igennem det offentlige behandlingssystem, og derfor må de fleste selv opsøge psykoterapeutisk behandling – i kombination med eller i stedet for medicinsk behandling.

 

Hvad foregår der under terapien?

Før hypnosen går i gang, vil jeg snakke med dig om dit problem. Du får god tid til at fortælle, nøjagtig hvordan du gerne vil have hjælp. Den første session hos mig tager som regel op til to timer, hvilket er dobbelt så lang tid som hos en psykolog.

Hypnosen føles som regel utrolig behagelig. Du lytter til mine ord og danner nogle indre, behagelige og ressourcefulde forestillingsbilleder, der får positiv indflydelse på din psykiske og kropslige balance. Du får mulighed for at stresse af og opleve en dejlig mental wellness.

Den første gang, du kommer, vil vi som regel arbejde med en mental wellness og tilføre dig ressourcer i form af afslapning, tryghed, indre ro, selvtillid og velvære. Du vil blive guidet til at opleve nogle behagelige og positive indre forestillingsbilleder. De fleste klienter med angst oplever hypnosen som meget befriende og behagelig, fordi de slapper af for første gang i lang tid.

I nogle tilfælde tager vi tilbage til den situation, hvor du første gang oplevede følelsen af angst. Her omfortolker vi det, der skete, så du ikke længere behøver at reagere med angst i lignende situationer. Din underbevidsthed vil derefter foretage nye og mere hensigtsmæssige generaliseringer om, hvad der er god og hensigtsmæssig adfærd i lignende situationer.

 

Angst er stress for kroppen

Når du har angst, er din krop på overarbejde, og du vil ofte føle dig i alarmberedskab, ligesom hvis du havde stress. De to tilstande er meget ens. Ofte udløser de hinanden. Ofte kommer de første angstanfald i en stresset periode.

Stress er usundt for kroppen og har en masse dårlige sidegevinster, hvis det står på i længere tid. Heldigvis kan du gøre noget aktivt for at slippe af med stress.

Jeg tilbyder coaching og behandling med mental wellness. Her får du mulighed for at slappe helt af og få de ressourcer, du har brug for. En mental wellness er for sindet det samme, som en massage er for kroppen.

 

Depression kan behandles

Depression og tristhed er ofte forbundet med angst og stress. Det behandles som regel med lykkepiller. Først når du har det rigtig dårligt, har egen læge mulighed for henvisning til psykolog med tilskud.

Hvis du har depression, kan jeg f.eks. hjælpe dig med en mental wellness, hvor du får de ressourcer, du mangler. Bagefter vil du føle dig mere glad og fortrøstningsfuld.

Vi kan også arbejde terapeutisk med de ting, der gør dig deprimeret. Det kan være noget i dit liv lige nu, eller noget fra din fortid der tynger dig.

 

Hvad kan hypnoterapi ellers hjælpe på?

Hypnoterapi og NLP-terapi er utrolig effektivt til at behandle angst stress, fobier og depression. Men faktisk kan hypnoterapi bruges til alle problematikker, der helt eller delvist bunder i mentale processer.

Hvis du er i tvivl, om jeg kan hjælpe dig med dit problem, er du altid velkommen til at ringe uforpligtigende og få en snak.

 

Hvordan virker hypnoseterapi på angsten?

I hypnose er underbevidstheden mere vågen og vil derfor undersøge forslag om nye handlemåder og følelser, for de fordele de har.

Hypnoterapien omkoder dit ubevidste sind til at reagere hensigtsmæssigt. Det handler om at bryde en ond cirkel af negative indre forestillinger og forventninger. I behandlingen bruges visualisering som er en psykologisk teknik, der udnytter det forhold, at vi foruden at tænke i ord, også tænker i indre ikke sproglige, mentale forestillingsbilleder. Vi ser, hører og mærker ting i vores indre univers. Disse ikke sproglige tankeprocesser foregår parallelt med vores sproglige tænkning. De styres af det ubevidste sind og foregår således ofte uden om vores bevidsthed.

Under hypnosen bruger vi som regel visualisering til at skabe ny læring og skabe nye positive forventninger om ro, tryghed og succes.

 

Når beslutningen er truffet

Hvis du påtænker at gå i hypnoseterapi og allerede er i medicinsk behandling hos din læge, skal du være opmærksom på, at hypnoseterapeuter og andre former for psykoterapeuter er ikke uddannede i medicin. Du bør derfor informere din læge, psykiater eller psykolog om, at du påtænker at kombinere din behandling med hypnoseterapi. Din læge har stadig ansvaret for den behandling, du er i gang med og kan kun hjælpe dig, hvis han løbende bliver informeret om effekten af den terapi, du selv opsøger.

I visse tilfælde vurderer jeg, at folk har brug for noget andet end det, jeg kan tilbyde. F.eks. hvis du har en psykisk sygdom eller har epilepsi. I sådanne tilfælde bør du opsøge en psykolog eller læge. Evt. en der også arbejder med hypnose.

Hvad sker der når kroppen får angst? Læs mere her.