Børn og unge

Gode erfaringer med børn

Jeg er uddannet pædagog og har bl.a. specialiseret mig i behandling af børn og unge. Jeg har generelt gode erfaringer med børnehypnose.

Børn kan gå rundt og have problemer lige som voksne. Heldigvis kan børn også hjælpes gennem hypnose.

I barndommen skabes barnets selvbillede og selvtillid. De problemer og nederlag, barnet oplever, sætter spor og former det ofte resten af livet. Hypnosen kan hjælpe til at fjerne problemet og give en følelse af succes, selvtillid og selvværd – derfor er hjælp gennem hypnose den bedste gave, du kan give dit barn med på vejen.

Jo før du tager initiativ til at hjælpe dit barn af med et problem, jo nemmere og hurtigere vil det være at løse det. Mange af de ting, jeg behandler hos voksne, stammer fra barndommen. En angst kan f.eks. let sprede sig til andre og flere ting, hvis den er ubehandlet igennem flere år.

 

 Om hypnose med børn

 • Børn bruger første gang på, sammen med forældrene, at stifte bekendtskab med terapeuten.
 • Børn bruger første gang til at få en fornemmelse af, hvad hypnose er, så de gangen efter er helt trygge.
 • Børn ved ikke, hvad de går ind ti,l og derfor er det vigtigt at gå blidt til værks.
 • Børn kan ikke koncentrere sig lige så længe under en terapi som en voksen.
 • Børn påvirkes i særlig høj grad af omverdenen, både i positiv og negativ retning.
 • Børn har sværere ved at analysere og forstå sig selv.
 • Børn har sværere ved at se en sammenhæng imellem fortid og et nutidigt problem.
 • Børn har sværere ved konsekvensberegning.
 • Børn har sværere ved at sætte ord på problem og ønsket tilstand.
 • Børn kan ikke arbejde bevidst med sig selv på samme måde, som en voksen kan.
 • Børn kan ikke altid selv kan mærke, om de har brug for noget mere.
 • Børn er afhængige af, at forældrene tager dem med til terapi. Forældrene kun kan se de ydre tegn og har ikke fuldt indblik i hverken terapien eller barnets indre følelsesliv. Derfor kan det som forældre være svært at gennemskue, om der er brug for mere. Derfor er det vigtigt, at du mindst kommer tre gange med dit barn.
 • Børn er ofte gode til at gå i hypnose og behøver ikke dyb trance for at forandre sig.
 • Børn, som gerne vil hjælpes, forandrer sig hurtigt.
 • Børn har en god forestillingsevne.
 • Børn har ingen fordomme.
 • Børn har en god fantasi.
 • Børn har ofte brug for flere gange end voksne. Men de kan også forandre sig på få gange.
 • Børn under 12 år kan skal trænes op til at deltage i de teknikker, som man kan bruge med voksne og større børn.
 • Børn har brug for, at forældrene støtter op om hjemmearbejde imellem hver gang.

 

Hvor gammelt skal barnet være for at få hypnose?

Man kan arbejde med terapi og hypnose fra ca. 6-8 års alderen.  Når barnet bliver over 12 år, kan man bruge de samme metoder som på voksne, men barnet vil stadig have andre behov end voksne, som skal tages i betragtning. Jo mindre barnet er, jo mere vil terapien som regel blive blandet med legeterapi, “vågen” hypnose, og terapeutiske ”narrative” historier. Jo mindre barnet er, jo kortere tid kan det koncentrere sig, og jo mindre kan det reflektere over egne mønstre mål og ønsker. Jo mindre barnet er, jo mere er der brug for hjælp fra forældrene, f.eks. i form af en grundig forudgående samtale med forældrene.

 

Hvor hurtigt virker børnehypnose?

Børn har ofte brug for lidt mere tid og hjælp til at forandre sig. Dette hænger sammen med deres udviklingsniveau og deres begrænsede evne til at analysere og forstå sig selv. Børn har brug for minimum 3 gange terapi.

En væsentlig faktor, der er anderledes, er, at barnet ikke selv er beslutningsdygtigt i forhold til terapiforløbet. Det er afhængigt af, at forældrene tager det med til hypnose.

Mange af de børn, der kommer til hypnose, har flere nederlag bag sig. Det sidste, de har brug for, er endnu et nederlag. Derfor er det vigtigt, at barnet får lov til at komme så mange gange, som det har brug for.

Når jeg starter et forløb med et barn, gør jeg meget ud af at aktivere barnets egen tro på, at hypnosen virker. Her er det vigtigt, at forældrene støtter op. De skal være optimistiske og hjælpe barnet med at opleve de små og store fremskridt, der sker mellem hver gang. Dvs. at forældrene skal træne med barnet og snakke med barnet om de små og store fremskridt, der sker.

3 gange terapi for et barn svarer til 1-2 gange terapi for en voksen. Læs mere længere nede. Jeg tager kun børn i behandling, hvis forældrene er indstillede på at give terapien en reel chance. Ved børn betyder det derfor, at de skal komme minimum 3 gange. Og som forældre skal man være indstillet på, at det muligvis bliver mere.

 

Bestil en ekstra grundig forsamtale

Inden I kommer til terapi første gang, har vi altid haft en snak i telefonen først. Jeg spørger ind til din oplevelse af problemet, og jeg kan som regel huske noget af vores snak, når I kommer første gang. Men da der ofte er tale om lange forhistorier, som jeg ikke kan huske, når I kommer et par uger senere, kan det være en god ide at få skrevet informationerne ind i journalen inden opstart. Jeg vil derfor anbefale dig at bestille en ekstra grundig forsamtale, hvor jeg under samtalen starter barnets journal op og skriver informationerne ind i barnets journal. Det koster ekstra, men er ofte godt givet ud. Du ved meget om dit barn, som kan bidrage til, at hypnosemanuskriptet rammer plet, og med dine informationer ved jeg, hvad jeg skal spørge ind til, når jeg bliver alene med dit barn. Under forældresamtalen ordner vi det formelle til journalen. Du kan forklare mig baggrundshistorien, og du har mulighed for at bidrage til de ting, jeg siger til barnet under hypnosen. Mine noter er vigtige, idet de danner grundlaget for indholdet i hypnosen. Med hjælp fra de noter, jeg laver under en grundig samtale med forældrene, får jeg fokus på de observationer, I har gjort jer, og kan dermed endnu nemmere løse problemet hurtigt. I kan selvfølgelig også fortælle mig nogle ting under de første 10 minutter, den første gang I kommer. Men det er ikke alt, der bør siges i barnets påhør, og der der mange børn, som trættes af lange samtaler, hvor forældrene fortæller.

Forsamtalen med forældrene kan foregå på 3 måder:

 1. Gratis telefonsamtale i forbindelse med, at du bestiller tid.  Jeg skriver ikke noter. Når I kommer, giver i korte beskeder i barnets påhør.
 2. Telefonisk forsamtale med forældrene. Denne afvikles efter aftale. Jeg starter computeren op og opretter journalen. Jeg laver noter, imens I fortæller om baggrundshistorien og om de ønskede forandringer. Betaling pr. halve time.
 3. Forsamtale med forældre i klinikken. I bestiller tid hos mig og betaler for en session. Hvis I ønsker det, kan I selv prøve en lille hypnose.

 

Om bestilling af tider

Jeg anbefaler, at du bestiller de første 2 tider, når du har mig i telefonen, men I skal være indstillet på at komme minimum 3 gange. Når I planlægger at afslutte forløbet og kommer den sidste gang, vil jeg gerne vide det inden sessionens begyndelse.

Barnet har stor gavn af, sammen med terapeuten, at konkludere, at problemet er væk og derefter få en forstærkende hypnosesession. Derfor er en session, efter problemet er løst, godt givet ud.

 

Tavshedspligt

Børn har lige som voksne lov til privatliv. Jeg har derfor den samme tavshedspligt over for børn, som jeg har over for voksne. Jeg kan dog tilbyde dig en overordnet tilbagemelding om terapiens forløb, samt nogle forslag til hvordan du kan hjælpe og støtte processen. Du kan også altid ringe til mig efter en terapi, det er med i prisen. Jeg ved, det kan være svært som forældre at være udenfor, men husk på at det vigtigste er, at dit barn kommer af med sit problem. Jeg forsøger dog altid at få barnets accept på, at vi inviterer mor eller far ind i forbindelse med afhentningen og fortæller dem om terapien.

 

Sådan er forløbet i børnehypnose

Kan jeg hjælpe?

Det starter med, at du ringer for at høre, om jeg kan hjælpe dit barn. Efter samtalen skal du tale med dit barn og sælge ideen om hypnose. Hvis du vil foreslå dit barn at starte hos mig, skal du være opmærksom på, at der kun kan skabes forandringer igennem terapi og hypnose, hvis barnet selv ønsker forandringen. Læs bl.a. siden: “VIGTIGE RÅD”, hvor du finder links til to små film om “Hypnose for børn”. Se disse film sammen med dit barn. Lad også dit barn lytte en børnehypnose under “Gratis Mp3-hypnose”.

 

Tider bookes

Når barnet har indvilliget, ringer du og booker de første tider. Når vi taler om problemet over telefonen, er det bedst, at barnet IKKE lytter med. Datoerne for de første 2-3 gange aftales så tidligt som muligt i forløbet. Børn skal tidligt i seng og skal derfor have reserveret tider i dagtimerne. Det er også vigtigt, at de kan komme med et passende interval. De første 2-4 gange må gerne ligge tæt. Feks med 1-7 dage imellem. Derefter er det passende at komme med et interval på 1-2 uger.

 

Hypnosen

Forældrene skal typisk deltage knap ½ time den første gang. Derefter anbefaler jeg som regel at I kører en tur eller venter i bilen. Men I er altid velkomne til at blive i terapilokalet. Nogle børn har gavn af den tryghed, det giver, når mor eller far deltager den første gang, men det ses oftest, at terapien først kommer rigtigt i gang, når forældrene går ud. Det er også der, jeg får den gode kontakt med barnet.

I terapien vil jeg tage udgangspunkt i de ting, barnet eller den unge fortæller. Men det er min erfaring, at de selv, før eller siden, vælger at komme ind på de problemer, som forældrene har spottet. Mange børn vælger f.eks. selv at få hjælp til at blive bedre til at tage ansvar for deres pligter, droppe deres hashforbrug eller gøre andre af de ting, deres forældre normalt oplever som store konfliktområder i en hverdag. Det hjælper ikke, at forældrene presser en ung til at arbejde med noget bestemt. Valget og ønsket om forandring skal komme fra dem selv. Men det kommer som regel helt naturligt i terapien.

Jeg lægger ofte ører til, hvor urimelige forældrene er, og i løbet af samtalen får jeg som regel den unge til at se det fra forældrenes perspektiv. Og når man kan se det fra den andens perspektiv, så kan man bedre lytte åbent. Man kan også begynde at reflektere over, hvilke fordele man også selv vil opnå, hvis man udfører sine pligter og dermed undgår skæld ud. Det er en god oplevelse for den unge at vælge den “voksne” vej, tage ansvar og dermed kunne være stolt af sig selv. Og et ungt menneske, der tager ansvar og viser, det er modent, får jo også lov til mere, end et ungt menneske der ikke tager ansvar og ikke er til at stole på. Så både forældrene og det unge menneske har som regel stor glæde af terapien.

Jeg har rigtig gode erfaringer med børn og unge.

Nogle gange snakker vi med forældrene om de ting, som forældrene kan gøre anderledes i samspillet, så det skal du selvfølgelig også være åben for.

 

Efter hypnosen

Efter hypnosen kommer du ind og snakker lidt igen. Vi ordner betalingen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig. Samarbejde med forældrene er en stor styrke, og kan være til stor gavn for terapien og barnets udvikling. Det kan have stor værdi for tilrettelæggelsen af arbejdet, at forældrene fortæller om deres observationer af terapiens effekt. Er observationerne ikke positive, skal det helst overleveres, uden barnet hører det, og er de positive, er det vigtigt, at barnet hører det, der bliver sagt. Du kan f.eks. komme med ind i starten af den efterfølgende session.  Forældrenes fortælling om barnet er nemlig med til at skabe barnets selvfortælling og selvopfattelse, f.eks. ”Jeg er sådan en, der er god til at gå i hypnose, og jeg er sådan en, der hurtigt forandrer mig og får det godt. Det siger min mor.”

Over halvdelen oplever store forandringer efter de første 3-4 gange, men det afhænger af mange ting, hvor meget der skal til. Barnet skal være trygt, forandringsparat og opmærksomt.

 

Familiens rolle i behandlingen

Som forældre kan du ofte være med til at løse problemet i langt højere grad, end du tror. Jeg vil derfor anbefale dig, at du bestiller og tilkøber en forsamtale, inden forløbet starter op.  Med dine informationer og indsigter vil behandlingen blive meget mere effektiv. En forsamtale kan enten foregå telefonisk eller i klinikken. Også de ting, du siger og gør imellem behandlingerne, kan styrke behandlingens effekt.

Jeg arbejder systemisk. Det betyder, at jeg arbejder ud fra den anerkendte tankegang, at mennesker påvirkes af deres miljø og ”systemet”, dvs. personerne i deres liv. Nogle gange er barnet blot symptombærer. Dvs. at barnet reagerer på de ting, det oplever i sit liv. Det kan f.eks. være skilsmisse, forældres stress, ting der sker i skolen eller overbevisninger barnet har overtaget fra forældre o.l.

I nogle tilfælde vil jeg foreslå, at du som forælder selv kommer og får rådgivning, coaching eller terapi, hvis jeg skønner, at det kan hjælpe dit barn, at du selv forandrer nogle ting.

 

Mere om: Hvorfor minimum 3 gange ?

Jeg arbejder med terapi, fordi jeg elsker at se børn og voksne blomstre op, når deres problemer forsvinder. Det er derfor vigtigt for mig at have en reel chance for at hjælpe mine yngste klienter med deres problemer.

Den mest udbredte årsag til, at et problem ikke bliver løst, er, at barnet ikke er motiveret. Det er måske mor, som ønsker at barnet lærer at sove i egen seng.

Den anden mest udbredte årsag er, at forældrene ikke kommer nok gange. Når hypnoterapi bruges med NLP-psykoterapeutiske metoder, rummer det hundredevis af metoder og mulige måder at gribe problemet an på. Særligt når man arbejder med børn er det vigtigt at gå blidt til værks. Hvis problemet var ukrudt, og årsagen var en rod i jorden, så starter man med at skuffe ukrudt, for senere at tage den store gravemaskine frem som endevender jorden.

At en voksen springer fra før målet er nået, er den voksnes eget valg, og der er kun den voksne til at leve videre med problemet. Men med børn mener jeg, at vi har en etisk forpligtigelse til at gøre vores bedste for at indfri de forventninger, vi giver dem om hypnosens effekt. Derfor har jeg en stærk forventning om, at I mindst kommer 3 gange med jeres barn. De 3 gange skal sikre, at barnet får en reel chance for at opleve et fremskridt. Hypnose er effektivt sammenlignet med en del andre terapiformer, men det er ikke nogen tryllestav.

Derfor: Hvis du ønsker at bruge mig som terapeut for dit barn, skal du regne med minimum 3 gange terapi, og indstille dig på, at det er ca. halvdelen af børnene, der skal fortsætte i et længere forløb for at komme helt i mål. Dette er selvfølgelig afhængig af problematikken – for en del problematikker løses på 3-4 gange.

Dagen før I kommer sidste gang, vil jeg gerne have en SMS med jeres vurdering af status samt en klar melding om, at terapien skal rundes af nu.

 

Sådan forbereder du barnet til hypnose

 1. Stil det op som et tilbud. Det må ikke føles som tvang.
 2. Se mine informationsfilm sammen med barnet: Se først de to film, der er henvendt til børn. Børn over 10 år kan også forstå voksenversionen og kan se den bagefter.
 3. Lad barnet lytte til en af mine hypnoser mindst en gang, før I kommer. Børn under 10 år skal kun høre børnehypnosen. Er barnet ældre end 10-12 år, må det gerne efterfølgende vælge en af voksenhypnoserne.
 4. Læs grundigt siden “VIGTIGE RÅD”, og følg de vigtige råd. Hjælp barnet med at formulere en ønsket forandring.
 5. Overvej at bestille en forældresamtale, inden I kommer med barnet den første gang. Det koster ekstra, men er ofte godt givet ud.