Rygestop

Hypnose er sammen med akupunktur øverst på listen over de metoder, der er mest effektive, når det gælder rygestop.

Når du endnu ikke er stoppet, selvom du har haft ønsket om det et stykke tid, så skyldes det, at dit ubevidste sind ikke er enig i, at du skal stoppe. Så længe dit ubevidste sind synes, at du skal ryge, så vil du blive ved med at ryge. Igennem samtale afdækker vi dine personlige årsager til at holde fast i rygningen og derved også vejen til et varigt rygestop. Bagefter får vi din underbevidsthed til at samarbejde omkring et varigt rygestop.

Modsat den gammeldags rygestophypnose er dette en terapeutisk hypnose, der går i dybden med dine personlige ubevidste årsager til at holde fast i rygningen.

Flertallet er røgfri efter en enkelt eller to behandlinger, men jeg anbefaler, at man går grundigt til værks. Hvis man nøjes med en behandling, når man ikke altid til bunds i den enkelte klients ubevidste årsager til at ryge, og man har derfor langt større risiko for tilbagefald.

KØB ONLINE RYGESTOP KURSUS HER.

Gode råd i forbindelse med dit rygestop

Inden du sætter dit rygestop i gang, så sørg for, at du er klar og motiveret. Hvis du mangler motivation, så vent. Det er sjældent nok, at du bare gerne vil spare penge, og det er ikke nok, hvis det kun er, fordi konen synes, du lugter grimt. Ønsket skal komme inde fra dig selv.

Du kan selvfølgelig også bestille en motiverende hypnose, inden vi går videre til det egentlige rygestop. Det var sådan, vi gjorde, da jeg hjalp Luksusfælden og Michael med et rygestop.

Den mentale process i dit rygestop starter allerede, når du bestiller din tid. Jeg giver dig forskellige instruktioner s,om forbereder dig til dit rygestop.

 • Når du har bestilt tid hos mig, så overvej også at tage en motiverende rygestopsamtale ved din læge. Mange mennersker bliver ekstra motiverede af den snak, lægen tilbyder.
 • En uge før du kommer, ændrer du i dine vaner omkring røg.
 • Du ryger stadig, men du ryger ikke de steder og tidspunkter, som du plejer.
 • Du tæller dine sug.
 • Du ryger med baghånden, eller med pege og tommelfinger.
 • Du skifter til et mærke,, du ikke bryder dig særligt meget om.
 • Aftenen før du kommer rydder du op og sørger for at skille dig af med dine sidste cigaretter, askebæger o.l.
 • Du gemmer evt. en æske med skodder, som du kan lugte til, hvis du får trang til at ryge.
 • Nogle gemmer en enkelt cigaret og brækker den symbolsk over i forbindelse med hypnosen hos mig.
 • Du laver en liste over de ting, der har holdt dig fast i at ryge, dvs. fordelene ved at ryge.
 • Du laver en liste over alle fordelene ved at stoppe med at blive røgfri.
 • Aftenen før du kommer, lytter du en rygestophypnose på MP3, og når du kommer, er du allerede igang med dit rygestop. Du finder rygestophypnosen ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev under menupunktet ” Gratis MP3″.
 • Når du forlader rygestoppet hos mig, så er det stadig nødvendigt at bruge din egen vilje til at forblive røgfri. Jeg kan ikke fratage dig din frie vilje, og du skal vide, at det er din vilje til at stoppe, som er det vigtigste element. Hypnosen støtter op om det, du gerne vil.

 

Rygestop i virksomheder

I august 2007 trådte en ny rygelov i kraft. Det medførte et ramaskrig blandt mange medarbejdere på de danske arbejdspladser. Rygere VILLE have deres rygepause, også selvom de skulle gå ud på gaden i snestorm. I 2012 blev loven strammet endnu mere op.

Det har været alment kendt blandt virksomheder, at rygere var mindre effektive end ikke-rygere. Det tager ganske enkelt en del tid at ryge cigaretterne.

Derudover har man konstateret, at rygere bliver ukoncentrerede, når de trænger til nikotin.

Man ved også, at der er langt mere sygefravær blandt rygere. Dette er bevist i videnskabelige undersøgelser.

I April 2007 publicerede Karl Bang Christensen for Arbejdsmiljøinstituttet en videnskabelig undersøgelse omkring…..

….effekten af rygning på langtidssygefravær.

Undersøgelsen viste, at rygere har 18-26% mere langtidssygefravær end ikke-rygere. Hvis alle havde lige så lidt langtidssygefravær som ikke-rygere, ville cirka en femtedel af langtidssygefraværet forsvinde.

En virksomhed med røgfri medarbejdere vil således have langt færre udgifter til sygefravær end en virksomhed med rygere.

Der er mange penge at spare ved at nedbringe sygefraværet, og de virksomheder der ved dette, er naturligvis meget opsatte på at støtte deres medarbejdere i at stoppe med at ryge.

 

Individuel rygestop mere effektivt end kurser

Som regel tilbydes hjælpen til rygestop i form af et fælles rygestopkursus. Problemet med disse kurser er bare, at mange rygere går i baglås, hvis de føler, at rygestoppet bliver presset ned over deres hoved. De ønsker måske virkelig at holde op med at ryge, men de kan og vil først gøre det, når timingen er rigtig for dem, og hvis de føler, at beslutningen er deres egen. Virksomhederne poster penge i fælles rygestopkurser, men oplever pga. modstand ikke den ønskede effekt. Succesfulde rygestop sker nemlig kun, når rygeren er parat og motiveret indefra. Forsøg på rygestop uden indre motivation og timing er dømt til at mislykkes. Det samme gør sig naturligvis gældende, hvis kravet om rygestop kommer fra familien og ikke fra en selv.

Heldigvis er der gode alternativer til det fælles rygestopkursus. Alternativer hvor man selv bestemmer tidspunktet for rygestoppet, og hvor medarbejderen får individuel coaching og støtte.

 

Individuelt rygestop

Hjælp til rygestop via hypnose er en yderst effektiv vej til varigt rygestop. Ved individuelt arbejde med rygeren kan rygestophjælpen træde i kraft på den enkelte medarbejders præmisser og initiativ. I individuel rygeafvænning er der desuden mulighed for at nå i dybden og finde frem til de mentale årsager til rygningen. Årsager der ligger dybt i underbevidstheden, og som kan afdækkes under hypnose. Effekten af hypnosen forstærkes yderligere, når den anvendes sammen med forandringsteknikker fra NLP-psykologien.