Om hypnoseterapi

Hypnose Terapi
Hypnose er mit primære arbejdsværktøj. 90 % af alle sessioner kombineres med hypnose. Jeg brænder for disse blide og dog så effektive teknikker. Hver dag forbløffes jeg over, hvor hurtigt det kan gå, og hvor store forandringer folk opnår.

Hypnose er korttidsterapi, men det er desværre ikke en tryllestav. Det virker ligesom alle andre typer terapi kun, når du virkelig er motiveret. Hvis du mangler motivation, er det der, vi starter.

Antallet af behandlinger for den samme ting ligger typisk på 2-5 gange. Nogle kommer flere gange, og andre har løst problemet på en enkelt gang.

Hypnose er ikke spor mystisk, det er såmænd bare den afslappede tilstand, der ligger mellem søvn og vågen. Det er utrolig behageligt at være i hypnose. Du vil altid komme ud af trancen igen, ligesom du altid vågner op efter at have sovet.

I denne afslappede tilstand er vores underbevidsthed ”mere vågen” og kan derfor hjælpe os med at løse vores problemer. I hypnose er vi mere åbne for at undersøge et forslag for den værdi, det har. Dvs. at du i hypnose f.eks. er mere åben for at undersøge et forslag om at være røgfri for de fordele, der er ved det.

I listen FAQ = ofte stillede spørgsmål, kan du få svar på mange flere spørgsmål om hypnose.

Se også videoforklaring om hypnose under video.

Underbevidstheden bestemmer.

Vi har det bevidste sind og vi har underbevidstheden/ det ubevidste sind. De mål det bevidste sind sætter, f.eks. rygestop, kan kun gå i opfyldelse hvis vi har samarbejde fra underbevidstheden.

Din underbevidstheds vigtigste opgave er at passe på dig, og den vil derfor kun gå med til at gøre noget som den mener kommer dig til gode. Derfor kan du heller ikke blive tvunget til noget du ikke har lyst til.

Når det f.eks. er svært at holde med at ryge er det fordi dit ubevidste sind tror det mister noget det ikke kan undvære. F.eks. hygge og afslapning.

I hypnose kan vi få underbevidstheden til at samarbejde omkring dine mål, og derved nå dem hurtigt og varigt.

Efter hypnosen vil du som regel kunne huske det der er sket, og du vil føle dig afslappet forfrisket og godt tilpas.

FAQ Om hypnose: Tryk på teksten og læs svaret.

+Er moderne hypnoterapi bedre end hypnose eller almindelig terapi?

En hypnotisør sætter allerede klienten i hypnose efter en ganske kort samtale. Klienten ligger derefter passivt og lytter til et manuskript med positive forslag om forandring.

En hypno-terapeut / coach lægger vægt på en længere problemafdækkende samtale. I samtalen bruges værktøjer fra NLP psykologien. En almindelig psykoterapeut psykolog eller coach bruger udelukkende en tilsvarende samtale til at hjælpe dig.

Ved en hypno-terapeut /coach fortsætter behandlingen efter samtalen. Hun tilrettelægger nu en meget personlig og langt mere effektiv hypnose og NLP terapi, med baggrund i de ord du har fortalt.

Under hypnosen bruger hun typisk nogle behagelige visualiserings teknikker fra NLP psykologien. I samarbejde med dig og din underbevidsthed hentes ressourcer eller erindringer der kan til at løse problemet på en blid og effektiv måde.

Ved en hypno-terapeut får du altså ikke kun den almindelige samtale som du gør ved  en terapeut eller coach. Du får også hypnose, og en blid behagelig terapi der løser problemet helt ned i underbevidstheden.

Når du vælger en hypno-terapeut & hypno-coach i stedet for en gammeldags hypnotisør, coach, eller terapeut får du således en behandler med en større værktøjskasse. Hypno-terapeuten kombinerer nemlig samtale, terapi og coaching med effektive hypnose og NLP teknikker.

+Hvordan vælger jeg en god hypnoseterapeut?
Jeg vil anbefale at du vælger en terapeut der er uddannet master i Hypnose og master i NLP, lige som jeg er. F.eks. frawww.Hypnoseskolen.dk Og som derudover har en anden relevant uddannelse bag sig. Jeg har f.eks. også en pædagoguddannelse, et børnehypnosekursus, og en P.D. i psykologi.

+Hvorfor vælge en hypnosetereaput i stedet for en hypnotisør?
Alle kan i princippet kalde sig enten hypnoseterapeut eller hypnotisør. Titlerne er ikke beskyttede, og jeg har indtyk af at det er helt individuelt, hvilke begreber folk vælger at bruge, når de fortæller om deres uddannelser. Så det er lidt af en jungel du begiver dig ud i.

Det du skal, er imidlertid at beslutte om du går efter en behandler, der kun kan tilbyde den gammeldages hypnose, eller om du hellere vil have en der både kan den gammeldages hypnose OG den moderne form, som er mere terapeutisk og derfor KAN mere.

Jeg kalder mig hypnose terapeut, fordi jeg ikke kun tilbyder den traditionelle gammeldags hypnose. Jeg er også uddannet i terapeutiske teknikker. Bla. i NLP. Som hypnoseterapeut har jeg en større værktøjskasse, end den hypnotisør der er uddannet i den “gamle skole”. Jeg kombinerer det bedste fra samtaleterapi og coaching, med teknikker fra hypnose og NLP psykologi. Læs mere under ” Behandlingsformer.”

+Hvad er hypnose og mentaltræning?

Hypnose er en afslappet trancetilstand som svarer til den tilstand du kender mellem søvn og vågen. I en trancetilstand er det ubevidste sind/ underbevidstheden mere ”vågent” og interesseret i at undersøge positive forslag for de fordele de har. Hypnose er derfor en effektiv måde at skabe forandringer via de ressourcer vi har i underbevidstheden.

Der er 3 former for hypnose:

Gammeldags traditionel hypnose: Er den som de fleste kender. Det er en autoritær form for hypnose som kræver at klienten kan gå i DYB trance. Den autoritære form og den dybe trance passer ikke til moderne mennesker, som gerne vil bevare en følelse af kontrol. Hypnosen bygger ofte på et upersonligt manuskript. Virker ikke på alle.

Moderne hypnose og hypno-terapi: Virker på alle der gerne vil hypnotiseres, fordi den ikke er autoritær. Klienten bestemmer selv, og mister på intet tidspunkt følelsen af kontrol. Der arbejdes med forskellige trancedybder, og hypnosen kombineres med terapi eller coaching. Der er ofte stor vægt på samtale, og derfor bliver hypnosen mere personlig og effektiv. Formålet er at støtte klienten i en personlig udviklingsproces.

Scene hypnose: Er en underholdningsform som bygger på den gammeldags hypnose. Formålet er underholdning.

Moderne hypnose bruges til terapi og coaching. IKKE til underholdning.

Moderne hypnose bruges til terapi og coaching.

Den traditionelle form for hypnose er den, som de fleste kender til. Jeg arbejder med den moderne hypnose- en videreudvikling af den traditionelle form. Den moderne form for hypnose virker på alle og bruges sammen med terapi og coaching. Den er derfor mere effektiv.

Hypnose er et uvurderligt terapeutisk redskab.
Hypnose er en afslappende og sikker måde at kontakte de ubevidste ressourcer på, så man bl.a. kan frigøre angst, nervøsitet og stress, mindske smerter, slippe uønskede vaner og opnå bedre selvværd. Derudover kan hypnose bruges til nemmere at nå mål ved at ændre uhensigtsmæssige følelser eller at overkomme præstationsangst.  Læs mere om anvendelsesområder under ”Hvad kan behandles?”

+Hvorfor forandring i underbevidstheden?

Når et problem ligger i underbevidstheden, er det svært og tidskrævende at forandre det, alene med almindelig samtale, terapi og coaching. Vi ved f.eks. godt hvad vi skal gøre for at tabe os, men der er noget i underbevidstheden der forhindrer os i det. Hypnosen fjerner forhindringerne.

Vores ubevidste sinds vigtigste opgave er at passe på os og sikre af vi får tilfredsstillet bevidste, såvel som ubevidste behov og ønsker. Den adfærd der følger med vores problemer f.eks. Overspisning har sine rødder i det ubevidste sinds behov og følelser. Der ligger således altid en positiv intention bag ved en hver problematisk adfærd. Ved overspisning kan den positive sidegevinst f.eks. Være hygge og trøst.

Først når du har underbevidsthedens samarbejde kan du nå dine mål. Med hypnose har vi en direkte vej til det ubevidste, som kan løse problemet. Derfor er hypnose et uvurderligt terapeutisk redskab.

+Hvad kan hypno-terapi bruges til?

Under ”Hvad kan behandles” kan du finde en liste med eksempler på alle de ting der kan behandles. Som udgangspunkt kan man behandle alt der har rødder i psykologiske og mentale processer.

Man kan også behandle ting som umiddelbart er fysiske. Dette er muligt fordi man arbejder med det ubevidste sind, og det er det ubevidste sind der styrer vores krop. Det styrer f.eks. vores immunforsvar, vores smerter ( indre apotek)  og vores vandladning om natten.

+Kan man stole på glemte erindringer, fremkommet under hypnose?

Under hypnose kan vi huske alt hvad vi har oplevet i vores liv. Også ting som vi har glemt eller fortrængt. Underbevidstheden har således evnen til at flytte materiale ud og ind af det ubevidste sind.

Anerkendte videnskabelige undersøgelser viser at man kan hente oplysninger frem fra underbevidstheden som vi ikke husker med vores bevidste sind. Vi kan f.eks. bringes til at huske nummerpladen eller farven på en bil vi har set i en film. I terapi er denne evne meget værdifuld, idet vores underbevidsthed, kan hjælpe os ved at huske eller glemme, og dermed skabe effektive forandringer. Vi kan bl.a. huske situationer hvor vi var fyldt med ressourcer, vi ønsker tilgængelige her og nu.

Videnskabelige forsøg viser at der fremkommer korrekte oplysninger under hypnose. Hvis vi har set en nummerplade, vil vi kunne huske den korrekt. Til gengæld kan der ske det, at vi under hypnose er så samarbejdsvillige, at vi oplyser en nummerplade, selvom den ikke var synlig på filmen.

+Hvordan foregår en hypno-terapisession?

Når du kommer i hypno-terapi starter vi med at afdække problemet i en samtale. Du fortæller bl.a. hvordan du ønsker at have det i stedet for problemet, og vi finder ud af hvad du selv kan gøre for at nå målet. Som moderne hypnoterapeut/coach lægger jeg mere vægt på samtalen end en gammeldags hypnotisør. Hvis du har været i hypnose før, fortæller du også hvordan det er gået siden sidst. ( Her slutter behandlingen ved en almindelig terapeut eller coach.)

Ved en moderne hypnoterapeut (som mig) bliver hypnosen nu tilrettelagt ud fra samtalen, således at den passer til lige netop dig. Jeg kombinerer desuden hypnosen med psykologiske NLP teknikker der skaber en endnu hurtigere og dybere forandring.

Efter samtalen vil du komme over og sidde i en behagelig lænestol hvor du kan slappe af. Selve hypnosen starter med at jeg hjælper dig til at begynde at slappe af. Jeg guider dig under hele hypnosen, og vil måske bede dig om at visualisere en gammel begivenhed der indeholder vigtige ressourcer eller oplysninger. Du vil opleve hypnosen som en dyb og behagelig afslappet tilstand hvor du er tryg og har fuld kontrol. Imens du er i denne afslappede tilstand vil jeg give din underbevidsthed positive forslag om forandring. Imens sidder du og lytter og kan sagtens høre hvad jeg siger, og svare mig. Jeg vil bl.a. sige de ting vi har snakket om. F.eks. ”Din underbevidsthed kan nu give slip på den trang du har haft til cigaretter….”  Din underbevidsthed undersøger imens disse forslag for de fordele de har, og finder derigennem nye muligheder for at reagere. Når hypnosen er ved at være færdig leder jeg dig ud at den afslappede tilstand. Du vil føle dig afslappet og godt tilpas bagefter.

+Er jeg ”helt væk” under hypnosen?

Når man arbejder med hypnose over flere gange, kommer man som regel dybere og dybere i hypnose for hver gang.

Nogle mennesker er bange for hypnose, fordi de tror man er totalt sovende og uden vilje. Det er man ikke. Der vil altid være en del af dit bevidste sind der følger med mere eller mindre. Som regel hører du efter hvad jeg siger, og husker hvad der er blevet sagt, men det er også ganske almindeligt, at du glemmer brudstykker af det igen. Du vil altid bevare din egen vilje.

Vågner jeg op igen efter hypnosen?

Ja. Det er absolut en myte at man ikke vågner op igen. Hypnose er bare tilstanden mellem søvn og vågen. Det er helt ufarligt at komme i hypnose.

Hypnose er en gennemprøvet og veldokumenteret metode der har eksisteret i hundrede vis af år. Den anvendes af psykologer og læger verden over, og er i disse år ved at vinde ind i Danmark. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at alle vågner op. Det værste, der kan ske, er at du falder i søvn og får dig en dejlig lille lur.

Under hypnosen kan du tale og du kan selv afbryde hvis du ønsker det. Men det er dog sjældent at folk afbryder en hypnose fordi det er sådan en behagelig tilstand.

+Kan man hypnotisere alle?

Ja, hvis de vil, og er parat til at øve sig!

Al hypnose er i princippet selvhypnose. Jeg guider dig kun og DU vælger om du vil følge mine forslag. Samspillet mellem klient og hypno-terapeut er vigtigt i denne sammenhæng. Det går nemmest, når man kan føle sig afslappet og har tillid til sin terapeut. Men afslapning kan læres. Lige som med alt andet her i verden er der nogle der har nemmere ved at lære trance end andre. De fleste mennesker er dog rigtig gode til at lære det, og kommer allerede rigtig dybt første eller anden gang.

Jeg har pt. fået alle mine klienter i trance, også dem der tidligere har haft problemer med at give slip ved en anden hypnotisør.

+Kan man hypnotisere nogen, der ikke vil?
Nej! Hypnosen foregår via forslag som du selv vælger om du vil følge. Hvis jeg foreslår at du skal slappe af, kan du jo bare lade være, og så sker der ikke noget. Kun personer, der selv af en eller anden grund ønsker at gå ind i en trancetilstand kan komme i hypnose. Det samme gælder de mennesker, der optræder på scenen under et scenehypnoseshow. De mennesker der kommer op på scenen vil gerne selv være med til at underholde, og får på et ubevidst plan, en masse positive sidegevinster ud af at smide hæmningerne, og være i centrum for en stund. De ville ikke gøre det de blev bedt om hvis det var imod deres ønske eller moral.

+Har man stadig sin egen vilje når man er i hypnose?

Ja.

Man kan ikke få en person til at gøre noget, vedkommende ikke selv vil.  I hypnose er din underbevidsthed ”vågen”, og det er din underbevidstheds vigtigste opgave at passe på dig.  Så NEJ du vil aldrig gøre noget i hypnose som er dårligt for dig. De mennesker der er med på at lege kylling vil gerne selv underholde de andre.

I tidens løb er foretaget mange forsøg hvor man med hypnose har prøvet at få mennesker til at gøre ting, der var generende eller skadelige for dem selv eller andre. Forsøgspersonerne gjorde kun det de virkelig selv ønskede. Ting som de også ville gøre når de ikke var under hypnose. Faktisk var det sværere at få dem til at gøre noget der var dårligt for dem, hvis man prøvede at overtale dem under hypnose. Dette hang sammen med at deres underbevidsthed / beskytteren var ”mere vågen” i trance. Hvis man kunne kontrollere mennesker med hypnose, kunne man bruge det til at behandle kriminelle eller selvdestruktive personer, og dermed få dem til at opføre sig hensigtsmæssigt. Eller man kunne gå i banken og hypnotisere kassereren til at udlevere en masse penge. Og det kan man ikke. Man kan altså ikke kontrollere nogen med hypnose. Folk har deres egen vilje i behold.

+Hvor mange gange Hypno-terapi /coaching skal man have?

Det svært at sige noget generelt om. Nogle problematikker kan man hurtigt forandre, imens andre er mere tidskrævende. Hastigheden afhænger også af dig selv og din forandringsparathed. Nogle mennesker har nemt ved at flytte sig, og andre har sværere ved det. Nogle problematikker er nemme, og andre mere komplekse, og kan have taget et helt liv at bygge op. Det er desuden svært at sige hvor langt vi skal ned i underbevidstheden for at skabe forandringen. Samt hvor hurtigt dit ubevidste åbner op, og lader forandringen ske. Som sagt vil du aldrig skabe en forandring, hvis din underbevidsthed tror, den mister noget vigtigt. I eksemplet med overspisning kunne det f.eks. være din underbevidsthed nægter forandring fordi maden er en måde at få trøst. Så skal vi arbejde med dette for at løse spiseproblemet.

Mange nøjes med 2-5 gange og opnår store forandringer der øger deres livskvalitet. Men flere og flere vælger at fortsætte og bruge hypnose, terapi og coaching til personlig udvikling og selvforkælelse – mental wellness.

Derudover finder de fleste mennesker der har haft succes med hypnose– psykoterapi, NYE mål de gerne vil opnå. Når først man har fundet ud af hvor nemt det kan være at opnå de ting man drømmer om, får man jo lyst til at opnå resultater på andre områder.

+Hvad er forskellen på terapi og coaching?
Begge dele handler om personlig og faglig udvikling. Forskellen på terapi og coaching er flydende, og derfor er det en fordel at jeg kan begge dele. Jeg kan således skifte værktøj, når vi finder ud af, hvad du har behov for. I terapi snakker vi om problemet, og den indre tilstand du ønsker dig i stedet for. Det kan være nødvendigt at se tilbage på årsagen til problemet – de følelser, oplevelser og overbevisninger der ligger bag. I coaching ser man primært frem ad imod målet uden at fortabe sig i fortiden. Man fokuserer på konkrete handlinger der kan føre til målet.