Traumer – Posttraumatisk stress

Traumatiske begivenheder kan sætte sine spor i et menneske. Som regel reagerer man med angst søvnløshed, hjertebanken og ser indre billeder fra det traumatiske, der er sket. Med tiden aftager disse symptomer, men ved nogle bliver de ved, og så er der måske tale om det, man kalder posttraumatisk stress.

Jeg har en P.D. i psykologi og har skrevet afgangsprojekt i menneskers og børns håndtering af traumatiske begivenheder og svære livsbetingelser. Angst og traumer er et område, hvor jeg har en særlig faglig ballast. Jeg kan ud over terapeutisk behandling også guide forældre og pårørende i, hvordan de støtter et barn eller en voksen, der har været igennem noget traumatisk.

Det er forskelligt, hvad der traumatiserer et menneske. Den samme begivenhed kan for det ene menneske give eftervirkninger – og for et andet ikke. Tiden efter kan også være afgørende for, om man kommer godt over det eller ej.

Under alle omstændigheder er det godt at søge professionel hjælp.

Hypnose bruges på Rigshospitalet til at hjælpe voldtægtsofre, idet hypnosen genskaber trygheden og skaber en indre styrke.

 

Hypnosen kan bruges på to måder.

1. Til at genskabe tryghed, og velvære her og nu. Til at sænke alarmberedskabet og få sovet.

2. Til at bearbejde og fjerne selve traumet, så det ikke længere har negativ indvirkning på dig.

Hypnose er særdeles effektivt ved angst fobier og traumer.

Hypnose er en anerkendt psykologisk metode som er særdeles effektiv til at fjerne angst fobier og traumer. Se dette link til et foredrag med en kendt dansk psykolog som forsker videnskabeligt i hypnose. Se især de sidste 2 minutter af det 21 minutter lange foredrag hvor han fastslår at hypnose er SÆRDELES effektivt ved angst og fobier.

Post traumatisk stress er en form for angst som skaber et permanenet alarmberedskab. Læs mere om mekanismerne bag angst og post traumatisk stress HER.

 

Lær også om PTSD på PTSD foreningens hjemmeside. Og stil spørgsmål til deres dygtige